Runer

Runesten

Foto: VisitVejen

Runesten er en del af vores historie, ikke bare den runesten, der er afbilledet i vores pas, men også alle de andre vi kan se rundt i landskabet. Runesten er unike for Skandinavien. I Vejen Kommune kan du se fire ud af de 260 runesten der findes i Danmark. 

Ravnunge-Tue gjorde disse kumler efter sin moder Vibrog - ristet ind i stenen i skibssætningen ved Klebæk Høje.

Runestenene har været brugt til at mindes afdøde eller til at markere grænser. De er sat op fra cirka midten af 700-tallet til år 1020. De er også blevet brugt som vejvisere for de rejsende. Det er derfor du kan finde de fleste af runestenene langs med Hærvejens rute. Runestenen fra Malt, der i dag står på Museet på Sønderskov, er fundet ved et vadested over Kongeåen - en overgang, der er blevet anvendt af de Hærvejsfarende. 

Her finder du stederne: