Oldtidsminder

Foto: VisitVejen

Sydøst for Jels satte nogle af de første mennesker i Danmark deres spor. Ved Jels Oversø er der fundet flinteredskaber fra Hamburgerkulturen. Senere oldtidsspor kan du se på listen her. Museet Sønderskov, der er egnsmuseum for området, viser fund fra de forskellige steder bl.a. Skelhøj.

Ældste fortidsminder står øverst:

I oldtiden levede de fleste mennesker langs med kysten, så det er usædvanligt, at der inde i landet findes så mange oldtidsminder og gravhøje. Ikke bare fra enkelte perioder, men alle perioder. Der har været tale om massiv bosætning i området, og ikke bare nogle, som var på strejf. Et andet tegn på den store menneskelige aktivitet er de mange gravhøje - husk det er alene et fåtal af dem, som du ser i dag. De mange gravhøje - også fra forskellige perioder - tyder på, at der har været livlig trafik igennem området både nord-syd på Hærvejen og dens sideveje - og øst-vest mellem Ribe og Kolding. Måske var området interessant dengang, fordi det var grænseområde mellem Europa mod syd og Norden mod nord. 

Liste
Kort
Store Jyndovn, Hovborg
Foto: Visit Vejen Turistinformation

Store Jyndovn, Hovborg

Store Jyndovn syd for Hovborg er en 117 m lang og 8 m bred langdysse fra bondestenalderen, og er et af de største oldtidsminder i Sydjylland.

Læs mere
Langdysse, Vittrup
Foto: Visit Vejen Turistinformation

Langdysse, Vittrup

På en mark mellem Lindknud og Bække ligger en velbevaret langdysse fra stenalderen

Læs mere
Mannehøj, gravhøj ved Asbo
Foto: Visit Vejen Turistinformation

Mannehøj, gravhøj ved Asbo

På Hærvejsstykket mellem Bække og Læborg, ligger der lidt syd for Asbo og øst for vejen, en halv gravhøj, der hedder Mannehøj. Højen har oprindeligt været ca. 24 m i diameter og knap 2 m høj. Udvidels...

Læs mere
Langdysse i Klelund Plantage
Foto: Visit Vejen Turistinformation

Langdysse i Klelund Plantage

I den sydlige ende af Klelund Plantage ligger en langdysse fra stenalderen, 2500 f. kr. 

Læs mere
Skelhøj v. Tobøl
Foto: Visit Vejen Turistinformation

Skelhøj v. Tobøl

Skelhøj er en imponerende stor bronzealdergravhøj tæt ved Kongeåen og Tobøl.

Læs mere
Klebæk Høje, Bække Monumentet
Foto: Visit Vejen Turistinformation

Klebæk Høje, Bække Monumentet

Klebæk Høje, også kaldet Bækkemonumentet, ligger i den nordlige udkant af Bække i Sydjylland. Det er et fortidsmindekompleks med tre historiske perioder samme sted. 

Læs mere
Lokes Høje, Københoved
Foto: Visit Vejen Turistinformation

Lokes Høje, Københoved

Lidt syd for Kongeåen, hvor Frihedsvej og Hærvejens cykelrute møder Københovedvej – ligger de fredede Lokes Høje.

Læs mere
Fredet Hærvej, Bække
Foto: Visit Vejen Turistinformation

Fredet Hærvej, Bække

Lidt nord for Bække, ved parkeringspladsen vest for Ribe-Vejle Landevej, ligger et meget autentisk stykke af oldtidens store vej: Hærvejen. Her kan du stadig se, hvordan vejforløbet var.

Læs mere
Tinghøj, Klelund Plantage
Foto: Visit Vejen Turistinformation

Tinghøj, Klelund Plantage

I den sydlige ende af Klelund Plantage ligger stenaldergravhøjen Tinghøj.

Læs mere
Dresvold, voldsted ved Skodborg
Foto: Visit Vejen Turistinformation

Dresvold, voldsted ved Skodborg

Dresvold ved Skodborg er et af de mange anonyme voldsteder i Sønderjylland.

Læs mere
Gravpladserne i Harreby
Foto: Visit Vejen Turistinformation

Gravpladserne i Harreby

Gravpladsen ved Harreby, lidt syd for Rødding i Sønderjylland, bryder med det traditionelle billede af stendysser fra stenalderen: 3 sten og en stor overligger på toppen af en rund høj, der giver synl...

Læs mere
Vittrup Baun, Bække
Foto: Visit Vejen Turistinformation

Vittrup Baun, Bække

Vittrup Baun hæver sig med 101 meters højde betragteligt over det ellers så flade landskab vest for byen Bække. Baunen er et natursted med nyere og ældre kulturspor, og er derfor en lille oplevelsespe...

Læs mere
Gammel stenbro ved Skodborg
Foto: Visit Vejen Turistinformation

Gammel stenbro ved Skodborg

Ganske tæt ved Hærvejsruten lidt nord for Skodborg ligger der en gammel bro.

Læs mere
Skeldiger mellem Askov og Vejen
Foto: Visit Vejen Turistinformation

Skeldiger mellem Askov og Vejen

Langs med Hærvejsruten mellem Vejen Idrætscenter og Askov kan der nord og syd for stien ses en række meget markante skeldiger. Det særlige ved skeldigerne er beplantningen med egetræer (stilkeg). De s...

Læs mere
Vejstykke på Vejen Golfbane
Foto: Visit Vejen Turistinformation

Vejstykke på Vejen Golfbane

Ved anlæggelsen af golfbanen ved Vejen Golfklub blev der gjort en del arkæologiske fund, bl.a. et længere stykke stenbefæstet vej.

Læs mere
Senhøj ved Føvling
Foto: Visit Vejen Turistinformation

Senhøj ved Føvling

Gravhøjen Senhøj kan ses fra Lervadvej - og selve gravhøjen ligger markant 77 meter over havet. På toppen af højen er der et postament, som er et geodætisk fikspunkt.

Læs mere
Skålstenen ved Askov Højskole
Foto: Visit Vejen Turistinformation

Skålstenen ved Askov Højskole

Nord for Fengers hus, der ligger på den østlige side af parkeringspladsen foran Askov Højskole, står der en skålsten.

Læs mere
Skålstenen ved Øster Lindet Kirke
Foto: Visit Vejen Turistinformation

Skålstenen ved Øster Lindet Kirke

Øst for kirken i Øster Lindet, lige uden for kirkediget, står skålstenen fra Øster Lindet.

Læs mere
Trælborg, en tilflugtsborg ved Veerst
Foto: Visit Vejen Turistinformation

Trælborg, en tilflugtsborg ved Veerst

Trælborg er en ringformet vold med en ydre tør voldgrav. Den stammer formentlig fra tiden lige før vikingetiden (år 600-800).

Læs mere
Brøstrup Højene
Foto: Visit Vejen Turistinformation

Brøstrup Højene

En gruppe anselige rundhøje fra sandsynligvis ældre bronzealder nær Rødding i Sønderjylland. 

Læs mere
Vildtbanestenen ved Læborg
Foto: Visit Vejen Turistinformation

Vildtbanestenen ved Læborg

Når du kommer vandrende eller cyklende langs Hærvejsruten mellem Bække/Asbo og Læborg, så kan du mod øst bag nyplantede juletræer og et tre-rækket læhegn skimte en gammel gravhøj med en stor stenpæl p...

Læs mere

Find mere information her:

På arbejdsdage kan du besøge den bemandede turistinformation, som ligger i Rødding. Se mere om åbningstider, muligheder og inspirationer. 

Hvor er byerne

Her ligger byerne

Foto:SusDesign