Oldtidsminder

Sydøst for Jels satte nogle af de første mennesker i Danmark deres spor. Ved Jels Oversø er der fundet flinteredskaber fra Hamburgerkulturen. Senere oldtidspor kan du se på listen her. Museet på Sønderskov, der er egnsmuseum for området, viser fund fra de forskellige steder bl.a. Skelhøj.

Ældste spor står øverst på listen. 

Liste
Kort

Find mere information her:

Tjek også VisitVejens Facebook side
Hvor finder jeg VisitVejens Turistinformation?
Se digital udgave af den trykte VisitVejen guide 2020

Hvor er byerne

Her ligger byerne