Gå til indhold

Nedslag i Danmarkshistorien Istid

Foto: Hærvejen

Istiden har præget den danske historie, blandt andet ved at skabe de store tunneldale mod øst og de flade hedesletter mod vest. Skillelinien går lodret nord-syd gennem området. Isen skabte bakker, moser og forhøjninger, som du stadig kan få øje på - når du kigger.