På sporet af Niels Hansen Jacobsen

Photo: VisitVejen

Vejen Kunstmuseum rummer en væsentlig del af Niels Hansen Jacobsens værker, dagligstue og samlinger. Rundt om Vejen findes en række mindesten og skultpturer fra hans hånd - også på områdets kirkegårde. 

List
Map

Her finder du byerne