Nedslag i Danmarkshistorien

Her finder du steder i Vejen Kommune som har en særlig betydning i Danmarks historien. Så har du en særlig interesse i at forstå, hvordan 1. Verdenskrig har påvirket hverdagen, eller gerne vil vide hvordan man kan se tegn på perioden 1864-1920 i landskabet, så læs videre her og bliv inspireret til dine ture. 

Nedslag i Danmarkshistorien Istid

Istiden har præget den danske historie, blandt andet ved at skabe de store tunneldale mod øst og de flade hedesletter mod vest. Skillelinien går lodret nord-syd gennem området. Isen skabte bakker, moser og forhøjninger, som du stadig kan få øje på - når du kigger.

Nedslag i Danmarkshistorien Bronzealderen

Rundt omkring kan du se de mærkelige høje, der minder os om alle de mennesker, der har levet og haft deres hverdag her før os. Tag på tur ud i landskabet og se om højene stadig har en historie at fortælle.

Nedslag i Danmarkshistorien Vikingetiden

Vikingetiden har sat sine spor i landskabet. Du kan møde unikke runesten, monumenter og opleve nutidens fortolkninger af vikingetiden ved det årlige friluftsteater Jels Vikingespil.

Nedslag i Danmarkshistorien Middelalderen

Hærvejen har været en hovedfærdselsåre i mange år, og den gik med landskabelig sikkerhed gennem Bække og videre til Kongeåen. I Middelalderen var den både handels- og pilgrimsrute. Og du finder i dag flere kirker samt Sønderskov Hovedgård som dateres tilbage til Middelalderen

Nedslag i Danmarks historien Renæssancen

Renæssancen er længe siden, men tag på tur rundt til kirkerne. Særligt prædikestole flot udskåret i træ stammer fra denne tidsperiode.

Nedslag i Danmarks historien 1864-1920

Det var i 1864, at vi fik bank på Dybbøl og at Danmark dermed mistede store dele af landet, havne og mennesker. I perioden var Kongeåen rigsgrænse mellem Danmark og Tyskland. Da Kongeåen løber gennem Vejen Kommune er der således en del steder, hvor man kan se spor i dag.

Nedslag i Danmarks historien Højskolerne

Rødding Højskole er Danmarks ældste højskole, og det præger området at højskolehistorien har sit udspring i dette område.

Nedslag i Danmarkshistorien 1. Verdenskrig

Området syd for Kongeåen var frem til 1920 en del af Tyskland. Da Tyskland i 1914 gik ind i 1. verdenkrig måtte borgere i det daværende Slesvig - det vi i dag kalder Sønderjylland drage i krig som tyske soldater.

Nedslag i Danmarkshistorien 2. Verdenskrig

Oplev historier fra 2. Verdenskrig ude i naturen. Se mindestenen over faldne engelske piloter, pansergrave og kanonopstillinger. Eller hvordan en krig ændre naturen, fordi man gravede tørv i mosen, så den i dag er blevet til en sø.

Inspiration til dig der godt kan lide at se historien i naturen

Genforeningssten

Og i området omkring Kongeåen, der jo var landegrænse frem ti 1920, er der rigtig mange genforeningssten. De vidner om den store folkelige opbakning t...

Oldtidsminder

Sydøst for Jels satte nogle af de første mennesker i Danmark deres spor. Ved Jels Oversø er der fundet flinteredskaber fra Hamburgerkulturen. Senere o...

Runesten

Runesten er en del af vores historie, ikke bare den runesten, der er afbilledet i vores pas, men også alle de andre vi kan se rundt i landskabet. Rune...

Kirker

Området byder på tre forskellige typer kirker: de gamle landsbykirker, de nyere kirker i stationsbyerne, der opstod, da jernbanen mellem Kolding og Es...