skip_to_main_content

18 Naturperler

18 særlige landskabstyper, naturformer og kulturhistoriske spor i Vejen Kommune. Naturperlerne viser den mangfoldighed og variation i landskabs- og naturtyper, der findes langs den jyske højderyg. Her er frodige enge og tørre heder, dybe skove og blanke åer, udsigter og indsigter.