der bidrager til ny forståelse af Danmarkshistorien

Oldtidsminder

Kom ud i landskabet og se sporene efter de mennesker, der har levet her eller rejst igennem området rigtig mange år før os. Flere af stederne har leveret fund eller afsløret teknikker, som har bidraget til at give os nye forklaringer på fortidens liv og levned. Oldtidsminderne på listen her står i nogenlunde kronologisk rækkefølge. Det var i dette område, at Danmarkshistoriens største guldskat fra vikingetiden blev fundet i sommeren 2016. 

Del denne side